Bahai News - Lykkelig lottet

Lykkelig lottet

- Det var den største gevinsten jeg kunne få, og selv om jeg må betale reisen selv, er jeg kjempeglad over å være med påå pningen av 19 majestiske terrasser på Karmelfjellet, Haifa, i Isreal 22. mai, jubler Donna Stevens . Mer enn 3500 bah´ier fra nesten hvert land i verden vil være der når åpningen skjer. Fra Norge deltar det 22 bah´iere, og Stevens er den eneste fra Oppland.
Bah´iene ser på terrassene som et ytre symbol på sin visjon om en fredelig og rettferdig verden. Den norske komponisten Lasse Thoresen har skrevet symfonien til den offisielle åpningen. Terrassene er betegnet som "Verdens 8. underverk", og er for bah´iene et hellig sted. Karmelfjellet er stedet for bah´i-religionens åndelige og administrative verdenssenter.
Prosjektet er fullført over en tiårsperiode til en kostnad på 2,2 milliarder kroner, skaffet til veie utelukkende ved frivillige bidrag fra medlemmer av det verdensomspennende bah´i-samfunnet. Det har ov er fem millioner medlemmer.
bah´i-samfunnet har tiltrukket mange som ønsker å arbeide for en framtid eksempelvis preget av samarbeide istedenfor konkurranse, likeverdighet i forholdet mellom kvinner og menn og demokratisk deltagelse på laveste nivå og full deltagelse fra dem som er berørt. Konkret mener de å kunne føre bevis for at fred og rettferdighet ikke bare er mulig, men en praktisk realitet.


©Copyright 2001, Oppland Arbeiderblad

Top 19 Baha'i Sites Page last updated/revised 051301
Return to the Bahá'í Association's Main Web Page