Bahai News - Vervolgingen in Iran

POSITIEVE ONTWIKKELING IN IRAN

Al vele jaren zoekt de bahá'í-gemeenschap van Iran naar wegen om de bahá'i-huwelijken en de geboortes van bahá'í-kinderen officieel geregistreerd te krijgen en ook te laten vermelden op de identiteitskaart. Recentelijk werd nu bekend dat de Iraanse rechterlijke macht een circulaire heeft gezonden aan alle ambtenaren van de burgerlijke stand in het hele land, waarin wordt meegedeeld dat elk paar dat voor de ambtenaar van de burgerlijke stand verschijnt en getuigt dat zij man en vrouw zijn, als echtpaar geregistreerd mag worden, zonder dat hen naar hun religieuze overtuiging wordt gevraagd. Er mag dan een officieel certificaat aan hen worden verstrekt.

Tegelijkertijd heeft de rechterlijke macht een voorschrift aan de burgerlijke standen gestuurd met betrekking tot de uitgave van geboorteaktes en identiteitskaarten. Van echtparen wiens burgerlijke staat geldig is verklaard op het voornoemde certificaat, moet deze nu ook bijgeschreven worden op hun identiteitskaart, bevestigend dat zij erkend zijn als man en vrouw. Daarna mogen zij geen moeilijkheden ondervinden bij het registreren van kinderen die uit het huwelijk zijn voortgekomen.

Deze nieuwe ontwikkeling verwijdert in één klap een van de moeilijkste problemen waardoor de leden van de Iraanse bahá'í-gemeenschap al heel lang gehinderd werden. De regeling levert ook het bewijs van hetgeen bahá'í-vertegenwoordigers buiten Iran voortdurend hebben volgehouden, namelijk, dat de regering van Iran, als zij wil, in staat is om wegen te vinden binnen de bestaande wetgeving en regelingen om de bahá'ís dezelfde vrijheden te verschaffen als die welke andere Iraanse burgers genieten.

Het Universele Huis van Gerechtigheid schrijft dat deze nieuwe regelingen heel wel tot stand gekomen zouden kunnen zijn, door het grote aantal bahá'í-huwelijkszaken en de standvastigheid van de betrokken vrienden in hun weigering om hun huwelijk te registreren onder de naam van een andere religie. Hoewel het bahá'í-huwelijk hiermee nog niet echt erkend is, is de registratie van huwelijken van bahá'ís wel een belangrijke stap in de goede richting.


©Copyright 2000, Bureau Voorlichting van Bahá'í-gemeenschap Nederland
Original Story

Top 19 Baha'i Sites Page last updated/revised 070500
Return to the Bahá'í Association's Main Web Page