Bahai News -- Dnyheter - Sammen om sorgarbeid i Oslo

Torsdag 27. mars 2003 Dagens andakt Dagens dikt

Sammen om sorgarbeid i Oslo

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn arrangerte tirsdag en konferanse om sorgarbeid i det offentlige rom i Oslo. – Vi ønsker bevistgjøring av sorgarbeid sier konferanseleder Barbro Sveen.


bevisstgjøring: - Vi ønsker å fokusere på bevisstgjøring i sorgarbeidet, sier konferanseleder Barbro Sveen, som her samtaler med Gunnar Kampe fra Göteborg
Foto: Ove Eikje
Av Ove Eikje

– Vi ønsker å fokusere på bevisstgjøring i sorgarbeidet.
– Når det skjer en tragisk ulykke, skal vi ikke kaste oss over den første og beste løsningen som vi alltid har gjort. Men det er viktig å tenke seg om, se på hvilke behov som ligger der og hvordan skal vi løse dem, sier konferanseleder Barbro Sveen i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn til Dagen.

Rådet består av Alternativ Nettverk, Baha´i-samfunnet, Buddhistforbundet, Den norske kirke v/ Mellomkirkelige Råd, Det Mosaiske Trossamfund, Gurduara Sri Guru Nanak Dev Ji (sikher), Islamsk Råd, Human-Etisk Forbund, Norges Frikirkeråd, Oslo Katolske Bispedømme og Sanatan Mandir Sabha (hinduer).

Tragiske hendelser
Bakgrunnen for konferansen er blant annet tragiske hendelser som 11. september i New York, brannen på Scandinavian Star, mordet på Benjamin Hermansen og drap utenfor diskotek.

I slike situasjoner blir behovet for bearbeiding av følelser også et offentlig anliggende. Mange humanitære, religiøse og livssynsorganisasjoner føler seg ofte kallet til å kanalisere folks behov for å gi utrykk for sin avmakt, sitt sinne, sin medfølelse og for bearbeiding av sorg og frykt. Oslo er nå en by med mange religioner, livssyn og kulturer.

– Man kan lett tro at vi skal bevisstgjøre kirken, men det er minst like viktig å gjøre andre tros- og livssynssamfunn oppmerksomme på sin rolle, fordi alle må være med å ta ansvar.

– Dersom en tragedie omfatter muslimske ungdommer, må i første rekke muslimene se sin oppgave.
– Det er veldig naturlig at man samarbeider, og dermed kan oppnå et fornuftig bruk av felles ressurser og noe fleksibilitet i forhold til hvilke hendelser det er, sier Barbro Sveen. Hun er svært godt fornøyd med at over 100 personer deltok på konferansen, som var støttet Oslo kommune og Kultur- og kirkedepartementet.

Diskotekbrann
Kyrkoherde Gunnar Kampe fra Göteborg fortalte hva som skjedde i det offentlige rom etter diskotekbrannen på Hisingen i Göteborg. Han pekte på at kirken fikk en sentral rolle i tiden etter tragedien.

– Det bodde folk i 14 dager i kirken både dag og natt, sa han. Kampe pekte på at i sorgens stund er mange mennesker avstengt, og de orker ikke å snakke med andre om sine følelser. Men senere kan de være mottagelige for samtale.

– Det er viktig med en dialog mellom ulike religioner når katastrofen kommer. Den beste måten er å gjøre praktiske ting sammen, sa Gunnar Kampe.

©Copyright 2003, Dnyheter (Norway)

Following is the URL to the original story. The site may have removed or archived this story. URL: http://www.adressa.no/trondheim/article.jhtml?articleID=414776


---------
Return to: UGA Baha'i Association's Home Page
Baha'i News Archives' Index
This page was designed by Sohayl Moshtael suggestions, and news submissions are welcome, and appreciated.
URL: http://bahai.uga.edu/2003/030326-2.html


The content and opinions expressed on this Web page do not necessarily reflect the views of nor are they endorsed by the University of Georgia or the University System of Georgia.

Page last updated/revised 030326