Bahai News -- Vk.se - Fredsböner också vid Rådhuset i Umeå

Fredsböner också vid Rådhuset i Umeå

Visserligen en feministfestival, men annars var det inte mycket arrangemang i dag för den som ville fira internationella kvinnodagen i Umeå. Istället blev det ett möte för världsfreden på Rådhustorget. En grupp människor med olika tro- och livsåskådningar stod bakom fredsbönen som inleddes av Västerbottens före detta landshövding Georg Andersson. På slaget tolv samlades ett hundratal människor i en cirkel på torget.
– Alla krig dödar. Just i dag kommer många runt om i världen att falla offer för kriget, vi vill ge uttryck för vår innersta fredslängtan och hoppas att en kraft utanför oss kan ingripa och förhindra kriget. Krig föder nya krig och nya krig leder till leder till nya krav på hämnd. Våldet ökar, men våldets spiral måste brytas, sa Georg Andersson - efter att han sjungit en stump av en fredsvisa från protesterna mot Vietnamkriget.
Under mötet hölls också en tyst minut, och först därefter var det dags för bönerna som lästes från Rådhusets torn. Sex stycken blev det - från sex olika religioner: Kristendomen, islam, bahai, buddhism, sekism och naturreligion.

©Copyright 2003, VK.se (Sweden [Swedish])

Following is the URL to the original story. The site may have removed or archived this story. URL: http://www.vk.se/direkt/nyheter/senaste/1047125574.shtml


---------
Return to: UGA Baha'i Association's Home Page
Baha'i News Archives' Index
This page was designed by Sohayl Moshtael suggestions, and news submissions are welcome, and appreciated.
URL: http://bahai.uga.edu/2003/030308-1.html


The content and opinions expressed on this Web page do not necessarily reflect the views of nor are they endorsed by the University of Georgia or the University System of Georgia.

Page last updated/revised 030308